10 Tháng Sáu, 2016

QUẢN LÝ KHO BÃI

Kho của chúng tôi sẵn sàng phục vụ Quý khách và với kinh nghiệm vận chuyển, gom hàng chúng tôi xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa:

1

  • Gom hàng lẻ
  • Đóng hàng vào pallets, carton,..
  • Đóng hàng vào container
  • Đóng lại pallets,
  • Dán nhãn shipping marks
  • Lưu trữ
  • Phân phối

Chúng tôi phối hợp với các cơ quan ban ngành, hải quan để xử lý tốt và nhanh nhất hàng hóa cho Quý khách.