CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi cam kết là nhà cung cấp giải pháp hậu cần hàng đầu cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi dự định sẽ đạt được điều này thông qua việc áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng và Liên tục Cải thiện nó dựa trên các nguyên tắc sau:

 

  • Con người là nguồn lực chính.
  • Sự sáng tạo và cam kết của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng, sự đảm bảo tương lai của chúng tôi. Chúng tôi được trao quyền và chịu trách nhiệm giải quyết nhu cầu của khách hàng.
  • Chúng tôi hiểu và xác định các yêu cầu hiện tại của khách hàng và phấn đấu để dự đoán nhu cầu trong tương lai. Chúng tôi xem kinh doanh của chúng tôi như là một hệ thống giá trị gia tăng.
  • Chúng tôi luôn luôn tuân thủ các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền Theo luật định và Quy định có liên quan và các Hiệp hội chuyên nghiệp.