KIẾN THỨC

11 Tháng Một, 2018

BẢNG KÍ HIỆU CẢNG – MÃ LƯU KHO

             BẢNG KÍ HIỆU CẢNG & KHO BÃI
STT HẢI QUAN TÊN CẢNG KÝ HIỆU
      ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO CẢNG DỠ HÀNG
1 KVI – 03CC Hoàng Diệu 03CCS01 VNHDI
2 Cảng Tân Vũ VNHPN 03CCS03
3 Tân Cảng 03CCS03 VNHPN
    Điểm lưu hàng
XK KVI
03CC0ZZ  
4 KVII – 03CE Chùa Vẽ 03CES02 VNCVE
5 Hải An 03CES01 VNHIA
6 Tân Cảng 128 03CES07 VNTCE
  PTSC Đình Vũ 03CES09 VNPTS
7 CFS Sao Đỏ 03CEC05  
8 CFS North Freight 03CEC02  
9 CFS Tân Tiên Phong 03CEC07  
10 CFS Tasa Đông Hải 03CEC01  
11 CFS Nam Phát 03CEC04  
12 CFS Viet Fracht 03CEC03 VNHPV
13 CFS Inlaco 03CEC06  
    Điểm lưu hàng
XK KVII
03CE0ZZ  
14 KVIII – 03TG Nam Hải 03TGS01 VNNHC
15 Nam Hải Đình Vũ 03TGS05 VNDNH
16 Đoạn Xá 03TGS02 VNDXA
17 TransVina 03TGS03 VNHPT
18 GreenPort 03TGS04 VNGEE
19 CFS Vinabridge 03TGC01 VNHPH
20 CFS Viconship 03TGC02
21 CFS Vijaco 03TGC04
22 CFS Gemadept Đông Hải 03TGC03
23 CFS Logistics Xanh (GLC) 03TGC05, 06
24 Kho ngoại quan    
    Điểm lưu hàng
XK KVIII
03TG0ZZ  
25 Đình Vũ – 03EE Đình Vũ 03EES01 VNDVU
26 Tân Cảng 189 03EES02 VNTCN
27 CTY 19/9 (Xăng, dầu) 03EES03  
28 CP Cảng Đình Vũ   VNCPD
29 DAP- Vinachem 03EES04  
30 CFS Minh Thành 03EEC02,03  
    CFS Vinalines 03EEC01  
    Điểm lưu hàng XK KV Cảng Đình Vũ 03EE0ZZ  
     CẢNG HẢI PHÒNG    VNHPH
         
         

VIP GREEN PORT (VNCXP) (03TGS10)

CAT LAI (VNCLI) (02CIS01)

CAI LAN (VNCLN) (20CDS02)