KIẾN THỨC

11 Tháng Một, 2018

BẢNG KÍ HIỆU CẢNG – MÃ LƯU KHO

             BẢNG KÍ HIỆU CẢNG & KHO BÃI
STTHẢI QUANTÊN CẢNGKÝ HIỆU
   ĐỊA ĐIỂM LƯU KHOCẢNG DỠ HÀNG
1KVI – 03CCHoàng Diệu03CCS01VNHDI
2Cảng Tân VũVNHPN03CCS03
3Tân Cảng03CCS03VNHPN
  Điểm lưu hàng
XK KVI
03CC0ZZ 
4KVII – 03CEChùa Vẽ03CES02VNCVE
5Hải An03CES01VNHIA
6Tân Cảng 12803CES07VNTCE
 PTSC Đình Vũ03CES09VNPTS
7CFS Sao Đỏ03CEC05 
8CFS North Freight03CEC02 
9CFS Tân Tiên Phong03CEC07 
10CFS Tasa Đông Hải03CEC01 
11CFS Nam Phát03CEC04 
12CFS Viet Fracht03CEC03VNHPV
13CFS Inlaco03CEC06 
  Điểm lưu hàng
XK KVII
03CE0ZZ 
14KVIII – 03TGNam Hải03TGS01VNNHC
15Nam Hải Đình Vũ03TGS05VNDNH
16Đoạn Xá03TGS02VNDXA
17TransVina03TGS03VNHPT
18GreenPort03TGS04VNGEE
19CFS Vinabridge03TGC01VNHPH
20CFS Viconship03TGC02
21CFS Vijaco03TGC04
22CFS Gemadept Đông Hải03TGC03
23CFS Logistics Xanh (GLC)03TGC05, 06
24Kho ngoại quan  
  Điểm lưu hàng
XK KVIII
03TG0ZZ 
25Đình Vũ – 03EEĐình Vũ03EES01VNDVU
26Tân Cảng 18903EES02VNTCN
27CTY 19/9 (Xăng, dầu)03EES03 
28CP Cảng Đình Vũ VNCPD
29DAP- Vinachem03EES04 
30CFS Minh Thành03EEC02,03 
  CFS Vinalines03EEC01 
  Điểm lưu hàng XK KV Cảng Đình Vũ03EE0ZZ 
   CẢNG HẢI PHÒNG  VNHPH
     
     

VIP GREEN PORT (VNCXP) (03TGS10)

CAT LAI (VNCLI) (02CIS01)

CAI LAN (VNCLN) (20CDS02)